Оскаржуємо «листи щастя» в адміністративному порядку

Оскарження листа

Як ми знаємо, рішення, в т.ч. податкові повідомлення-рішення, або як їх ще називають  «листи щастя», можуть бути оскаржені в адміністративному або в судовому порядку.

Оскарження платником податків рішення в судовому порядку виключає в подальшому процедуру оскарження в адміністративному порядку.

 

У цій статті ми розглянемо процедуру оскарження саме в адміністративному порядку. На вашому підприємстві вже була проведена податкова перевірка, за результатами був складений акт (довідка) перевірки. На акт (довідку) перевірки до контролюючого органу, який склав цей документ, у 10-ти денний термін подане заперечення з додатковими документами, які підтверджують показники, відображені в податковій звітності.

Підписання акту перевірки посадовими особами фіскального органу, які були зазначені у вступній частині акту та проводили перевірку дотримання вимог податкового законодавства, є основною умовою дійсності такого акту.

 

Незважаючи на всі ваші зусилля, ви все ж таки отримуєте податкове повідомлення-рішення.

Подальші кроки підприємства

1.Після отримання ППР в платника податків є 10 робочих днів на те, щоб або сплатити суму грошового зобов’язання, а також пеню та штрафні санкції (в разі їх нарахування), накладену контролюючим органом (що в даному випадку ми не розглядаємо), або оскаржити таке рішення. Отже, крок перший: протягом 10 робочих днів оскаржуєте податкове повідомлення-рішення до контролюючого органу вищого рівня та одночасно письмово повідомляєте про це орган, який визначив суму грошового зобов’язання, якщо вважаєте, що   суму грошового зобов’язання визначено неправильно або прийняв інше рішення, що, на вашу думку, суперечить чинному законодавству.

Якщо вмотивоване рішення за скаргою платника податків не надсилається заявнику протягом 20-денного строку або протягом строку, продовженого за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податків із дня, наступного за останнім днем зазначених строків.

 

2.У разі прийняття  рішення про повне або часткове незадоволення скарги платника податків, а ви і далі вважаєте, що нарахування грошового зобов’язання є неправильним, такий платник податків робить крок другий і звертається протягом 10 календарних днів, наступних за днем отримання рішення про результати розгляду скарги, зі заявою до контролюючого органу вищого рівня – центрального органу виконавчої влади. Рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, прийняте за розглядом скарги платника податків, є остаточним і не підлягає подальшому адміністративному оскарженню, але може бути оскаржене в судовому порядку.

Під час адміністративного оскарження можливе звернення до суду, що позбавляє вас права на подальше адміністративне оскарження, але робить грошове зобов’язання  неузгодженим до часу набрання рішенням суду законної сили, що позбавляє платника податку обов’язку сплачувати нараховані грошові зобов’язання, а в подальшому, повертати сплачені кошти від держави.

 

Отже, я, як адвокат, вважаю, що платник податків повинен оскаржувати податкове повідомлення-рішення саме в адміністративному порядку (хоча вірогідність позитивного розгляду скарги не велика), оскільки:

– скарга, подана із дотриманням вищезазначених строків, зупиняє виконання платником податків грошових зобов’язань, визначених у податковому повідомленні-рішенні, на строк від дня подання такої скарги  контролюючому органу до дня закінчення процедури адміністративного оскарження;

– процедура адміністративного оскарження вважається досудовим порядком вирішення спору;

-не потрібно платити жодних зборів за подачу таких скарг;

– оскарження в адміністративному порядку не є складною процедурою. Платник податків може самостійно подати таку скаргу (пошукові системи для скачування шаблону скарги вам у допомогу) без залучення фахівців (юристів, адвокатів);

– це надає час для підготовки позовної заяви та документів на підтвердження своєї позиції в строки, коли виконання грошового зобов’язання зупинене.

22 травня в “Голосі України” був офіційно опублікований Закон № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», яким внесені зміни до чинного законодавства в частині розгляду матеріалів перевірки, який здійснюватиметься комісією з питань розгляду заперечень, і, відповідно, змінено процедуру оскарження рішень контролюючих органів шляхом створення постійного дорадчого органу, а саме Апеляційної ради з питань розгляду скарг платників податків, до повноважень якої належатиме розгляд скарг на рішення ДПС. Відтак, у подальшому платники податків будуть звертатись із скаргами в адміністративному порядку до апеляційної ради з питань розгляду скарг. Всі зміни ми розглянемо в наступній статті після створення апеляційної ради.

Якщо після зроблених вами кроків адміністративного оскарження, органи вищих інстанцій приймають рішення про повне або часткове незадоволення вашої скарги, то наша юридична компанія, яка має багаторічний досвід в оскарженні дій ДФС (податкових органів) та ППР, може підготувати позовну заяву в адміністративний суд із врахуванням судової практики оскарження податкового-повідомлення рішення . Ціни ви можете знайти на головній сторінці нашого сайту  або зателефонувати за номерами, що зазначені вище.